ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Καταψύκτες με Πόρτα (τυφλά) (5)

Καταψύκτες με Συρόμενα (16)

Καταψύκτες Μπαούλα (12)